Відділ комплектування і обробки літератури

являється структурним підрозділом Центральної бібліотеки, знаходиться в підпорядкуванні і працює під безпосереднім керівництвом директора ЦСБ. В своїй роботі керується Законом «Про бібліотеки та бібліотечну систему"

Очолює відділ завідувач Палагута Валентина Василівна, яка була призначена директором ЦСБ та входить в склад ради при директорові.

Відділ складає перспективний та річний плани роботи, текстовий та статистичний звіт.

Організовано відділ комплектування і обробки документів в 1976 році у зв’язку з централізацією міських бібліотек в Уманську міську централізовану систему бібліотек. У відділі було виділено групи комплектування та обробки літератури, штат налічував 5 осіб. Першим завідувачем було призначено бібліотекаря-бібліографа Омельянову Тамілу Іванівну. Відділ діє понад 35 років. Великий вклад в роботу та розвиток відділу внесли редактор Матеєнко В.П., редактор Печена В.І., старший редактор Семчук Л.Ю. та інші.

/Files/images/sprav-1.jpg

Основними завданнями відділу комплектування та обробки літератури є:

- забезпечити наукове комплектування фонду ЦСБ, розкриття його через систему каталогів;

- формування фонду проводити з урахуванням народногосподарського і культурного профілю міста, складу читачів, координуючи комплектування з бібліотеками інших систем і відомств.

Змістом роботи відділу є:

- планування комплектування єдиного фонду;

- здійснення поточного комплектування;

- проведення доукомплектування фонду;

- створення і ведення довідкового апарату відділу на допомогу комплектуванню;

- формування і ведення системи каталогів і картотек ЦСБ;

- обробка літератури, що проводиться в ЦСБ;

- спільно з відділом ОВЄФ приймати участь у вивченні складу використання фонду всіма структурними підрозділами;

- координувати роботу по комплектуванню з бібліотеками інших систем і відомств;

- вивчення і узагальнення передового досвіду по питанню комплектування і обробки фондів, впровадження передового досвіду;

- участь в роботі по підвищенню кваліфікації у відповідності з профілем відділу;

- надання консультацій і методичної допомоги бібліотекам інших систем і відомств по питаннях комплектування фондів, обробки літератури, організації каталогів, проведенню заходів по підвищенню кваліфікації.

Нині у відділі комплектування і обробки літератури працюють:

Завідувач відділу комплектування і обробки літератури – Палагута Валентина Василівна

/Files/images/23567.jpg

Редактор ВКіО – Нечеснюк Оксана Олегівна

Кiлькiсть переглядiв: 278