Методично-бібліографічний відділ

Методична діяльність в Уманській централізованій системі бібліотек спрямовується на створення дієвого механізму управління змінами, на удосконалення технологічної організації роботи, діловий підхід до прогнозування умов і принцинів розвитку бібліотек. Складність завдань, які стоять перед бібліотеками в нинішніх умовах , значно посилила роль і значимість методичної служби.
Методична служба є основним потенціалом, що сприяє функціонуванню та інноваційному розвитку бібліотечної галузі в місті.
Завідувач Олейніченко Наталя Олександрівна та провідний методист Демидюк Тетяна Володимирівна завжди допоможуть користувачу бібліотеки знайти у відділі літературу з бібліотекознавства і бібліотечної справи, скористатися широким репертуаром періодичних видань цього напрямку. Тут можна знайти сценарії масових заходів, методичні матеріали з бібліотечної справи.

/Files/images/400rokv/IMG_2035.JPG

Методичний відділ :
проводить керівництво і організацію роботи бібліотек-філіалів системи;
надає методичну і практичну допомогу в роботі МБФ;
проводить контроль роботи МБФ.
Діяльність методичного відділу спрямована на:
здійснення аналітичних функції;
формування пакету професійних знань;
безперервну бібліотечну освіту;
консультативно-освітні послуги;
менеджмент інновацій;
участь у проектно-програмній діяльності тощо.
Виконуючи одну з головних функцій - аналітичну, працівники-методисти ретельно вивчають динаміку розвитку бібліотек, починаючи з окремого структурного підрозділу і до розвитку системи в цілому, щоквартально готують аналіз та зведені дані подають до обласних установ.
На методистів покладено основні обов'язки з виявлення, збору та узагальнення відомостей про роботу всіх структурних підпрозділів ЦСБ в розрізі основних напрямків роботи.Цей матеріал висвітлюється у зведеному річному звіті.
Важливою функцією методичного відділу є проведення бібліотечного моніторингу щодо взаємодії бібліотек з владними структурами, громадськістю. Тому фахівці-методисти під час планування методичної роботи враховують сильні та слабкі сторони роботи, сприяють впровадженню інновацій, поліпшенню середовища чи умов обслуговування та інше.
Основна функція бібліографічної діяльності відділу : формування та ведення довідково-бібліографічного апарату бібліотеки, довідково-бібліографічне обслуговування користувачів бібліотеки з використанням традиційних та новітніх технологій, надання інформаційних послуг студентам, викладачам, окремим користувачам, підготовка та видання бібліографічних покажчиків.
Біблограф Уманської МЦСБ Кучинська Галина Іванівна:

/Files/images/image (3).jpg

· здійснює довідково-бібліографічне , інформаційне та консультаційне обслуговування користувачів;
· веде та вдосконалює довідково-бібліографічний апарат (систематична картотека статей, краєзнавча картотека, «Письменники-лауреати премій», «Періодика, яку виписують бібліотеки міста»);
· готує рекомендаційні бібліографічні списки літератури на актуальну тематику, попереджувальні та біобібліографічні довідки ;
· сприяє підвищенню інформаційної культури та інформаційної грамотності читачів бібліотеки;
· методично допомогає бібліотекам-філіалам МЦСБ.
Послуги, що надаються користувачам:
1. Інформація про наявність літератури в фондах бібліотеки ( в тому числі за телефоном).
2. Виконання бібліографічних запитів читачів (пошук тематичної інформації, пошук фактографічних даних, пошук інформації про наявність конкретної друкованої продукції в фондах бібліотеки, уточнення бібліографічних даних книги).
3. Індивідуальні консультації по бібліографічному пошуку та методиці роботи з документами.
4. Консультації по методиці оформлення списків використаної літератури та бібліографічному опису.
5. Консультації по використанню довідково-бібліографічного апарату.
Платні послуги
- виконання складних тематичних довідок на запити організацій та окремих читачів;
- підготовка індивідуальних списків літератури для рефератів та курсових робіт;
- редагування бібліографічних списків літератури згідно з Державним стандартом «БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАПИСЬ. БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ. Общие требования и правила составления» ГОСТ 7.1—2003;
- інформаційне обслуговування підприємств , організацій та окремих осіб на задану тему.
Бібліографом бібліотеки постійно проводиться робота по виявленню, відбору та опису краєзнавчих документів і формуванню краєзнавчого довідково-бібліографічного апарату (краєзнавчої картотеки), а на її основі підготовка і видача краєзнавчих бібліографічних посібників малих форм:
І. Цикл «Таланти твої, Уманщино»
1. «Воїн, патріот, письменник Петро Альтман»(біобібліографічна довідка)
2. «Г.Полянкер та його герої» (біобібліографічна довідка про письменника, уродженця Умані )
3. «Жар молодого серця» (рекомендаційний список літератури про М.Павленко – поетесу, письменницю, художника, дослідника, краєзнавця)
4. «Здоровше з гумором живеться» (біобібліографічна довідка про гумориста І.Чучмія)
5. «Лікар. Поет. Науковець. Воїн»( біобібліографічна довідка про М.Кострубу)
6. «На крилах мрій» (рекомендаційний список літератури , присвячений поету, уродженцю м.Умані А.Чужому)
7. «Неповторний світ Поліщукової поезії»(рекомендаційний список літератури)
8. «Письменники, які народилися, вчилися, працювали, або перебували деякий час в м.Умань» ( біобібліографічні довідки про М.Бажана, Ю.Смолича, Г.Полянкера)
9. «Поетичні діаманти Григорія Савчука»(біобібліографічна довідка)
10. «Співець Коліївщини» (біобібліографічна довідка про С.Гощинського, про польського письменника, який жив і навчався в Умані)
11. «Творчий дивосвіт Валентини Дігтяр»( біобібліографічна довідка)
12. «Українська горлиця» (рекомендаційний список літератури про краєзнавця, археолога, етнографа, поетесу)
13. «Майстер декоративного гончарства - Дмитро Головко» (біобібліографічна довідка про нашого земляка , народного художника України)

ІІ. Цикл «Навчальні заклади Уманщини»
1. «Славні сторінки Уманського агротехнічного коледжу» (біобібліографічна довідка)
2. «Уманський педагогічний університет: здобутки й перспективи»( біобібліографічна довідка)

ІІІ.Цикл «Архітектурні пам’ятки міста»
1. «Костьол Успіння Богородиці (картинна галерея)- архітектурний шедевр міста Умані»(рекомендаційний список літератури)
2. «Монастир Василіанів – головний об’єкт архітектурного заповідника «Стара Умань» (рекомендаційний список літератури)

Використовуючи фонди, каталоги й картотеки центральної бібліотеки читачі мають можливість підібрати матеріали з історії Черкаської області, міста Умань, своєї вулиці та мікрорайону.
Учасникам краєзнавчих конкурсів надається необхідна інформація по темах конкурсу.
Для тих хто цікавиться краєзнавчою літературою, завжди відкрита виставка нових надходжень
Студенти ВУЗів , учні шкіл, ліцеїв, коледжів, мають змогу підготувати реферати, повідомлення і доповіді з краєзнавчої тематики.
Кiлькiсть переглядiв: 179